Wodoszczelne wiaty samochodowe Hopergy

Zalety

  • Cała konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium (z wyjątkiem łącznika szyn)
  • Konstrukcja wsparta na dwóch podporach
  • Elegancki, estetyczny wygląd całej konstrukcji
  • Wodoodporna konstrukcja
  • Konstrukcja zawierająca rynny na wodę z możliwością wykonania we własnym zakresie systemu nawadniania
  • Konstrukcja dopasowana do różnych gruntów: możliwość wyboru fundamentów z bloczków cementowych lub śrub gruntowych

Maksymalna szerokość modułu możliwego do zamontowania wynosi 1150mm. Długość natomiast musi być taka, aby moduły zmieściły się na długości z przedziału 6550 - 6750mm.
Maksymalna odległość pomiędzy podporami carportu może wynosić 5200-5400mm.